Opdrachten

Boekhouding

Oprichting van ondernemingen

 • Advies over de keuze van de rechtsvorm (BVBA, NV, zelfstandige, VOF, enz.)
 • Uitwerking van het financieel plan
 • Coördinatie en begeleiding van alle formaliteiten die met de oprichting van een bedrijf gepaard gaan
 • BTW-registratie
 • Belastinganalyse tijdens de opstartfase
 • Domiciliëring en terbeschikkingstelling aan de maatschappelijke zetel

Boekhouding voeren en organiseren:

 • Uitwerking van een administratieve en boekhoudkundige organisatie
 • Opstelling van de jaarrekening en de bijlagen
 • Opzetten van een analytische boekhouding
 • Opstellen van de sociale documenten: jaarverslag, notulen van de A.V., oproeping tot de A.V.
 • Opstellen van de wettelijke publicaties in het Belgisch Staatsblad

Financiën

 • Controle op het beheer
 • Herstructurering & reorganisatie van bedrijven
 • Mobiliseren van kapitaal
 • Businessplan en liquiditeitsplan
 • Financiële analyse
 • Organisatie- en managementaudit van uw bedrijf
 • Advies met betrekking tot de bedrijfsstrategie
 • Bijstand bij het beheer van familiebedrijven en de organisatie van het vermogen

Belastingen

 • Fiscale analyse & optimalisatie
 • Belastingen op onroerend goed
 • Successieplanning en vermogensstructuur
 • Europese & internationale belastingen
 • Transferprijs
 • Belastingaangiften van natuurlijke personen, bedrijven en rechtspersonen
 • Belastingaangiften van expats
 • Maandelijkse & driemaandelijkse BTW-aangiften
 • Advies over de toepasselijke BTW-wetgeving in België en het buitenland
 • Vertegenwoordiging in geval van een fiscale controle
 • Belastingaudit

Fusies & Overnames

 • Due diligence
 • Waardering van ondernemingen
 • Analyse van fusie- en overnamedossiers
 • Ondersteuning tijdens de verwerving of overdracht van ondernemingen
 • Ondersteuning tijdens de onderhandelingen met kandidaat-bedrijven tijdens fusies en overnames

Outsourcing

 • Outsourcing van uw administratie en boekhouding
 • Korte en lange termijn consultancyopdrachten
 • CFO ad interim

Starter

 • Projectanalyse en haalbaarheidsonderzoek
 • Opvolging en uitwerking van subsidieaanvragen
 • Ondernemers en investeerders informeren en trainen
 • Ondersteuning bij de voorbereiding van de onderhandelingen
 • Ondersteuning bij de oprichting van het bedrijf

Expertisetaken

 • Ontbinding en vereffening
 • Hervorming
 • Fusies en splitsingen
 • Vertegenwoordiging van de partners bij de onderzoeks- en controlebevoegdheden
 • Uitgifte van aandelen onder het boekhoudkundig pari in geval van kapitaalsverhoging
 • Beperking of afschaffing van het voorkeurrecht in geval van kapitaalsverhoging